Мекен-жайы: 050000 Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 83 «ҚР ҚМ Қазынашылық комитетінің Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаменті» +++ РММ ҚР ҚМ Қазынашылық комитетіндегі БСН-і 000940001129 ЖСК-сы KZ92070101KSN0000000 Астана қ. БСК-сы KKMFKZ2A Коды 11 +++ Тел.(факс) 8(727) 279-45-23 (Кеңсе) +++ 8(727) 279-45-36 (Сенім телефоны) +++ Электрондық мекен-жайы: dk.almaty@minfin.gov.kz

Объявление для хозяйствующих субъектов работающих с государственными учреждениями и субъектами квазигосударственного сектора.

Для ввода поставщика в справочник получателей денег, поставщик (товаров, работ, услуг) предоставляет свидетельство о государственной регистрации юридического лица и оригинал справки из банка государственному учреждению, с которым он работает. Государственное учреждение прикрепляет отсканированные документы при вводе получателя денег через «Казначейство-клиент» или предоставляет на бумажном носителе вместе с заявкой на ввод получателя денег.

 

Төлем белгілеу кодтарын қолдану кестесі

   

ТБК қолдануға қатысты

Барлық мемлекеттік мекемелерге

Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаменті Қазынашылық комитетінің 2016 жылғы 15 қыркүйектегі КК-3-21-8719-КК-1980 хатымен жіберілген,  ТБК дұрыс қолдануға қатысты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2016 жылдың 9 қыркүйектегі  №29-2-04/550 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің 2016 жылғы 26 тамыздағы №КГД-06-2-32155-ВН/5570-ВН түсініктемелерін жұмыста басшылыққа алу үшін жібереді.

 

   
   

Барлық мемлекеттік мекемелерге

Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаменті  Қазынашылық комитетінің 2016 жылғы 12 мамырдағы № КК-3-3143-КК-1034 хатымен жіберген, бланктерді (грамоталарды) жасау бойынша қызметтер үшін төлем өткізу кезінде төлемдерді белгілеу кодтарының дурыс қолданылуына қатысты, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2016 жылғы 6 мамырдағы №29-2-04/294 нақтылаушы түсініктемесі негізінде хабарлайды:

-                     Бланктерді, қатты папкаларды, алғыс хаттарды, грамоталарды, арнайы журналдарды, қылмыстық істердің мұқабасын жасау үшін төлем өткізу кезінде – 859 ТБК (көрсетілген басып шығарған өнімдерді жасау жағдайында) немесе 710 ТБК (дайын өнімдерді сатып алу жағдайында) қолданылады.

   

Ошибка"Oracle SSO Failure- Unable to progress request" модули отчетности при Браузере выше 10 версии

   

2 бет 2 беттен

Сауалнама

Департамент пен мемлекеттік мекемелер/квазимемлекеттік сектор субъектілер арасында "Қазынашылық - клиент" АЖ электрондық құжат айналымын енгізудің сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтарды азайтуға ықпалы болды ма?