Мекен-жайы: 050000 Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 83 «ҚР ҚМ Қазынашылық комитетінің Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаменті» +++ РММ ҚР ҚМ Қазынашылық комитетіндегі БСН-і 000940001129 ЖСК-сы KZ92070101KSN0000000 Астана қ. БСК-сы KKMFKZ2A Коды 11 +++ Тел.(факс) 8(727) 279-45-23 (Кеңсе) +++ 8(727) 279-45-36 (Сенім телефоны) +++ Электрондық мекен-жайы: dk.almaty@minfin.gov.kz

Закрытие года

Для сведения ГУ "Об организации работы по завершению финансового 2018 года"

Согласно письма Комитета казначейства МФ РК  будет производится прием и проведение платежных документов государственных учреждений и СКС, в случае их поступления после 28 декабря до 16-00 час. 29 декабря 2018 года.


 


 

Всем государственным учреждениям!

Департамент казначейства по г.Алматы напоминает что, согласно пункта 8 статьи 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан регистрация гражданско-правовых сделок после 20 декабря текущего финансового года не допускается, за исключением случаев выделения бюджетных денег  из резерва Правительства Республики Казахстан или местного исполнительного  органа, а также регистрации договоров, срок действия  которых превышает  текущий финансовый год, и дополнительных соглашений  к ранее зарегистрированным в территориальном  подразделении центрального  уполномоченного органа по исполнению  бюджета гражданско-правовым сделкам

 

Объявление

Қазынашылық комитеті осымен келесіні хабарлайды.

2018 жылғы 4 желтоқсанынан бастап «Қазынашылық-Клиент» ақпараттық жүйеге кіру және құжаттарға ЭҚТ-мен қол қою тек қана NCALayer бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдануымен мүмкін болады.

NCALayer нұсқасын қондыру үшін Жүйенің пайдаланушыларына Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығының http://pki.gov.kz сайтына өтіп NCALayer жаңғартылған нұсқасын көшіріп алып қондыру қажет.

ММ-ге арналған «Жаңа пайдаланушыны аутентификация және  тіркеу» пайдаланушының нұсқаулығының 6.0 нұсқасы және «Құжаттарға электрондық қол таңбамен қол қою» 4.0 нұсқасы ҚазақстанРеспубликасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің http://kazyna.gov.kzресми сайтында Ақпараттық жүйелер →Пайдаланушының нұсқаулығы қосымша бетінде және Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаментінің ресми сайтында АЖ «Қазынашылык-клиент»→«Мемлекеттік мекемелер электрондық құжатайналымы» орнатылған.

   

Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаментіне қош келдіңіздер!

Алматы қаласы бойынша қазынашылық департаменті республикалық бюджетті атқару және жергілікті бюджеттердің атқарылуына қызмет көрсету, республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы бойынша операцияларды есепке алу, қамтамасыз ету саласында және мемлекеттік мекемелердің қолма-қол ақшаның тиісті бақылау шоттары мен мемлекеттік мекемелердің шоттары бойынша операцияларды өткізу салаларында функцияларды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің аумақтық органы болып табылады.

   

Барлық мемлекеттік мекемелерге!

Барлық мемлекеттік мекемелерге!

Алматы қаласы бойынша Қазынашылық департаменті, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 3 ақпандағы №71 бұйрығымен бектілген сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласандағы инжинирингтік қызметтер көрсету ережелерінің  31- тармағына сәйкес еске салады, оның ішінде техникалық жағынан күрделі объектілердің құрылыстарды салуды қоса алғанда, бірегей құрылыс жобалары мен ірі инвестициялық жобалар мен пилоттық жобалар үшін және мемлекеттік сатып алу қазынашылық қолдауды іске асыру шеңберінде жүзеге асырылатын жоба (бағдарлама) клиентін (инвестрі)  басқару жөніндегі инжинирингтік ұйымы тартылады.

Назарға алынсын, бұл конкурстық жұмыстарды жүргізу және инжинирингтік қызметтер бір мезгілде өткізілуі тиіс.

   
   

Хабарлама "

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті (бұдан әрі - Комитет) ҚР ҚМ Жауапты хатшы Б.К. Тортаевтің қағазсыз құжатайналымына өту үшін бизнес-процестерді автоматтандыру және ақпараттық жүйелерін пысықтау мәселесі бойынша 2017 жылғы 28 қарашадағы №1 хаттамалық тапсырмасын орындау үшін тұрақсыздық айыпты (айыппұлды, өсімақыны) қолдану жөнінде Қосымша шарттар бойынша азаматтық-құқықтық мәмлелерді тіркеуге арналған өтінімдерді (бұдан әрі – Өтінім) ) қалыптастыру бөлігінде «Азаматтық-құқықтық мәмлелерді тіркеуге арналған өтінім» бизнес-процесінің пысықтауын іске асырды.

2014 жылдың 4 желтоқсандағы №540 Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесінің 187-тармағына сәйкес шарт талаптарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімақы) ұсталған жағдайда, мемлекеттік мекеме азаматтық-құқықтық мәмілені тіркеу үшін қағаз жеткізгіште 2 өтінім (бір өтінімді тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімақыны) есептен шығарған шарт сомасына, екіншісін – ұсталған тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) сомасына) ұсынады.

Қолданыстағы функционалға жасалған пысықтауға байланысты мемлекеттік мекемелер Өтінімдерді «Қазынашылық-Клиент» АЖ арқылы қалыптастыруға және қызмет көрсететін қазынашылық органына жіберуге мүмкіндіктері бар болады.

   
   

Семинар-совещание с ГУ

Департаментом казначейства по г.Алматы было проведено для государственных учреждений семинар-совещание на тему «Казначейское сопровождение государственных закупок по строительству». Были даны разъяснения норм нормативно-правовых актов, просмотрены слайды. 01.06.2018 г

скачать

   

Объявление

Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, чтосогласно письмуНационального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) от 11 мая 2018 года №12-0-12/690 постановлением Правления  Национального Банка № 49 от 27 марта 2018 года внесены соответствующие изменения и дополнения в постановление Правления Национального Банка от 28 января 2016 года № 36 «Об утверждении Правил проведения Национальным Банком Республики Казахстан операций по конвертации и реконвертации иностранной валюты для клиентов».

В связи с изложенным, сообщаем о возможности открытия счетов  китайских юанях государственным учреждениям и проведения операций по конвертации и реконвертации в данной валюте.

22.05.2018 г.

   
   
   

1 бет 2 беттен

Сауалнама

Департамент пен мемлекеттік мекемелер/квазимемлекеттік сектор субъектілер арасында "Қазынашылық - клиент" АЖ электрондық құжат айналымын енгізудің сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылықтарды азайтуға ықпалы болды ма?